FFQ-100-OR/A6 D Od koupě až po realizaci

V roce 2011 jsme se dostali do bodu, kdy naše stávající stroje již začaly být velikostně nedostačující a tak jsme začali shánět větší stroj (frézku). Důvody byly jasné. Od našich zákazníků totiž v průběhu roku 2010 přicházely požadavky na čím dál větší díly. Bohužel postupem času to začal být problém. Docházelo k přetěžování menších strojů, prodlužování časů, protože díly bylo nutné několikanásobně přesouvat. Mnohdy bylo nemožné součásti obrobit v požadovaných přesnostech.

Díky těmto skutečnostem jsme v roce 2011 oslovili několik obchodníku se stroji a po asi 11 obhlídkách různých strojů jsme konečně narazili na něco, co splňovalo naše požadavky. Dostali jsme nabídku koupit FFQ-100-OR/A6 D (Stojanová CNC frézka od tuzemského výrobce TOS Kuřim.) která se nacházela v Německu.

Nakonec se nám tuto CNC stojanovou frézku podařilo 22. 9. 2011 koupit a zajistit její demontáž v Německu a převoz do Čech i navzdory tomu, že ode dne nabídky jsme měli pouze 3 týdny na to vše zrealizovat.

Demontovaný stroj jsme převezli do naší provozovny v Chrastavě. Na hale jsme museli vše připravit na náročnou montáž a uvedení stroje do provozu. Nechali jsme si vypracovat projekt na základ pod stroj a začalo se pracovat na vybudování kvalitního a přesného fundamentu, který byl nutný pro montáž stroje. Hned na začátku jsme narazili na značné problémy, protože v místě kde jsme začali základ kopat, byly dva staré fundamenty zalité pod stávající podlahou. Nakonec jsme tento problém překonali a díru pro základ jsme měli na začátku roku 2012 připravenou a pokračovalo se v další práci. Bylo potřeba připravit vše pro vylití finálního základu. Viz. přiložené fotografie.

Když byl finální základ hotový včetně kotvících děr, tak bylo možné umístit dva základní prvky stroje. Zhruba se vyrovnaly a došlo k zakotvení k základu. Po této přípravě se na hrubo udělala geometrie stolu a zadní dráhy. Poté se jeřábem nasadil stojan stroje, který se nejdříve musel na hale vztyčit. Pak se na stroj osadilo smýkadlo, zásobník a zbytek dalších součástí. Následně se zapojila veškerá elektroinstalace a ostatní věci. Pak došlo k prvnímu oživení stroje. Následovala finální geometrie a vychytání much. Posledním úkonem bylo namontovat zbytek krytování a v červnu 2012 byl stroj plně funkční a byl zahájen jeho provoz.

Galerie: